Amit Shoval

Music

Amit Shoval

עמית שובל נולד בירושלים בשנת 2005. הוא למד באקדמיה למוסיקה וריקודים בירושלים. הוא לומד גיטרה קלאסית בקונסרבטוריון של בית הספר, המורה שלו לגיטרה היא אירית אבן טוב. בגיתרה בגדים 9, וחצי בקונסרבטוריון גוננים, עם המורה ליאור איתן ומתאמן מדי יום פשוט שעתיים.
עמית יצטרף לרביעיית גיטרה עם תלמיד מבוגר, כמו גם להרכבה. הוא התמודד עם השנים שעבר בתחרות הארצית אריאן-ירושלמי-אלדור בגיטרה קלאסית, הפאי 12-14 וזכה בפרס.
במרץ 2018 הוא התמודד ב- AICF וקיבל מלגה.