לימודים בישראל: מלגות למוסיקאים יוונים מצטיינים

Aicf study in Israel banner

לפרטים נוספים:

ג’סיקה הדלר, מנהלת תכניות ומפעל המלגות  – [email protected]
אוולינה זאיץ, עוזרת מנכ”ל – [email protected]

מלגות למוסיקאים יווניים