• hands with colored sand

    מפעל המלגות ע״ש שרת – אמנות ועיצוב

    ההרשמה למלגות בתחום האמנות והעיצוב לשנת הלימודים 2022-23 הסתיימה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שיפגיו יכולות גבוהות במיוחד באמצעות הגשת תיק עבודות וראיון אישי מול ועדה מקצועית. המלגות תוענקו כדי לסייע במימון שכר הלימוד, רכישת ציוד מקצועי וחומרים.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הקרן אינה מציעה מלגות ע”ש שרת בתחום האמנות ועיצוב עד הודעה חדשה. במידה ותוחלט פתיחה מחדש של המלגות, הודעה רשמית תופץ למוסדות הלימוד הרלוונטיים

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

מפעל המלגות ע״ש שרת – אמנות ועיצוב