• Musicians in agroup

  השתתפות בתחרויות האביב 2022

  הרשמה למוסיקאים הסתיימה!

קרן התרבות אמריקה-ישראל מתכבדת להכריז על פתיחת הרשמה להשתתפות בתחרויות האביב 2022 בתחומים הבאים: פסנתר | צ’לו | כלי נשיפה ממתכת | זמרה

תחרויות ייערכו בין התאריכים 26 בדצמבר 2022 ו-4 בינואר 2023. על המתחרים להיות זמינים לאורך כלל תקופת התחרויות.

שלב א’ של התחרות ייערך בין התאריכים 26-29 בדצמבר 2022 בסטודיו “אנט” של מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה.

שלב הגמר ייערך בתאריכים 2 ו-4 בינואר 2023 במוזיאון תל אביב לאומנות.

תנאי סף

בתחרויות רשאים להשתתף מוסיקאים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • תושבי קבע בישראל
 • כלי נגינה – בני 21 עד 31
 • זמרה בלבד – בני 21 עד 33
 • המועד הקובע לעניין גיל המועמד – 31.12.2019
 • זוכי תחרויות האביב בעבר אינם רשאים להגיש מועמדותם. זוכים בפרס ביצוע יצירה ישראלית בלבד רשאים להשתתף
 • ניתן להתמודד בתחרויות האביב פעמיים בלבד. מועמד אשר השתתף בשתי תחרויות בעבר לא יוכל להתמודד פעם נוספת בתחומו, גם אם לא זכה בפרס.
 • תשלום דמי רישום בסך 220 ₪.

מסלולי רישום

תהליך ההרשמה והמיון הראשוני לתחרויות נעשה בשני מסלולים מרשימה להלן. לא תתקבלנה פניות אישיות.

מסלול קטגוריה תחום לו”ז אופן רישום הערה
מסלול
1 א’
מקבלי מלגת “הצטיינות יתרה”
בשנת 2021
כלי נשיפה ממתכת, צ’לו לאחר ה-16 ביולי 2022* הזמנה אישית תשלח ע”י הקרן למייל, לאחר מכן ניתן להירשם באופן מקוון מועמדים במסלול זה מתקבלים אוטומטית לתחרות
מסלול
1 ב’
מקבלי מלגת “הצטיינות יתרה”
בשנת 2022
פסנתר, זמרה לאחר ה-16 ביולי 2022* הזמנה אישית תשלח ע”י הקרן למייל, לאחר מכן ניתן להירשם באופן מקוון * מוסיקאים אשר נבחנו בשנת 2022,
תאריך סיום ההרשמה הינו שבועיים ממועד קבלת ההזמנה לתחרות
מועמדים במסלול זה מתקבלים אוטומטית לתחרות
מסלול 2 מוסיקאים שלא השתתפו בבחינות הקרן
בשנים 2021 או 2022
כלי נשיפה ממתכת, צ’לו, פסנתר, זמרה 20 ביוני – 16 ביולי 2022 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה

 

הנהלת התחרויות שומרת על הזכות להזמין זוכי מלגות בשנים 2021 או 2022, אשר לא קיבלו מלגת “הצטיינות יתרה” להגיש מועמדות לפי שיקול דעתה. הזמנה מיוחדת זו של הקרן תתבצע לאחר ה-16 ביולי 2022.

לוח זמנים

פתיחת הרשמה

20 ביוני 2022 או בהתאם למסלול רישום

סגירת הרשמה

16 ביולי 2022 או בהתאם למסלול רישום

הגשת הקלטות

עד 16 ביולי 2022 או בהתאם למסלול רישום

הגשת רפרטואר

1 ספטמבר 2022 – לא יתקבלו שינויים לאחר תאריך זה

רפטואר

תקנון

תקנון תחרויות אביב 2022 להורדה

 

הרשמה

תחרויות האביב 2022

 

 

קראתם את התנאים והתקנון?

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

 

 

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

השתתפות בתחרויות האביב (לא פעיל)

רפרטואר
 
 

תקנון

 
 

הרשמה

קראתם את התנאים והתקנון?
אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!
 

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]