ההרשמה למלגות ע”ש שרת במוסיקה ובמחול לשנה”ל 2023-24 נסגרה.

מלגות הקרן מיועדות לאמנים צעירים ומצטיינים הלומדים מוסיקה ומחול ומסייעות במימון שכר הלימוד
המלגות, שמספרן מוגבל, יוענקו למועמדים שיפגינו יכולות גבוהות במיוחד בבחינות המעשיות שתערוך הקרן.

ההרשמה תיערך בין התאריכים 6-27 בנובמבר 2022.

כלי הנגינה והתחומים במוסיקה

כלי קשת | כלי נשיפה מעץ | כלי נשיפה ממתכת | נבל

לפרטים, תנאי סף והרשמה

מחול קלאסי

בנות בגילאי 13-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

בנים בגילאי 13-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

מחול עכשווי

בנות בגילאי 15-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

בנים בגילאי 15-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

לפרטים, תנאי סף והרשמה

בהצלחה!!!