הוועד המנהל בישראל ובארה”ב

aicf logo black english

aicf logo black hebrew

 

 

 

 

Chairs in Memoriam

Officers

Board of Directors

וועד מנהל

Isaac Stern

Joshua-Marc Tanenbaum, President & Chairman

Alexander Bau

קריסטינה רייקו-קופר**

Vera Stern

Kristina Reiko Cooper, Vice-President

Kristina Reiko Cooper**

עו”ד יוסף לוי

 William A. Schwartz (click for BIO)

Julie Jacobs, Treasurer

Joseph E. Hollander

רויטל שקד

 

Judith Klebanow, Secretary

Julie Jacobs

ד”ר יעל פרואקטור

 

 

Judith Klebanow

ידין קאופמן

 

 

Amyt Eckstein

ג’ושוע מ.  טננבאום***

 

 

Joshua-Marc Tanenbaum

יוסף אי. הולנדר***

 

 

Carol Starley*

 

 

 

 

 

 

 

Chapter President*
AICF Israel**

**סגנית יו”ר
***נציגות ארה”ב

הוועד המנהל