• Musicians in agroup

  השתתפות בתחרויות האביב 2024

  הרשמה למוסיקאים תיפתח ב-9 ביוני 2024!

   

  להרשמה

קרן התרבות אמריקה-ישראל מתכבדת להכריז על פתיחת הרשמה להשתתפות בתחרויות האביב 2024 בתחומים הבאים: פסנתר | כינור | ויולה | כלי נשיפה מעץ
תחרויות ייערכו בין התאריכים 22 בדצמבר 2024 ו-2 בינואר 2025. על המתחרים להיות זמינים לאורך כלל תקופת התחרויות.

שלב א’ של התחרות ייערך בין התאריכים 22-29 בדצמבר 2024 בתל אביב.
שלב הגמר ייערך בתאריכים 1-2 בינואר 2025 במוזיאון תל אביב לאומנות.

בסיומם של התחרויות בטקס הכרזת זוכים יחולקו הפרסים בתחומי ביצוע שונים על ידי התורמים הנדיבים. להלן רשימת הפרסים בתחרויות האביב 2024:

 • פרס בפסנתר ע”ש גולדי ר. פלדמן, תרומתה של קרן התרבות קנדה-ישראל, בסכום של $6,000
 • פרס בכינור – ע”ש אילונה קורנהאוזר, תרומתה של משפחת קורנהאוזר,קרן התרבות קנדה-ישראל, בסכום של $6,000
 • פרס בויולה – ע”ש פרנסואה שפירא, בסכום של $6,000
 • פרס בכלי נשיפה מעץ – ע”ש סוזן ועמנואל (בוב) קורנהאוזר, תרומתה של משפחת קורנהאוזר, קרן התרבות קנדה- ישראל, בסכום של $6,000
 • פרס בביצוע המצטיין של יצירה ישראלית כלית – ע”ש רפי גורלניק, בסכום של ₪7,500

תנאי סף

בתחרויות רשאים להשתתף מוסיקאים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • אזרחים או תושבי קבע בישראל
 • כלי נגינה – בני 21 עד 30
 • המועד הקובע לעניין גיל המועמד – 31.12.2024
 • זוכי תחרויות האביב בעבר אינם רשאים להגיש מועמדותם, מלבד זוכים בפרס היצירה הישראלית
 • ניתן להתמודד בתחרויות האביב פעמיים בלבד. מועמד אשר השתתף בשתי תחרויות בעבר לא יוכל להתמודד פעם נוספת בתחומו, גם אם לא זכה בפרס
 • תשלום דמי רישום בסך 220 ₪

מסלולי רישום

תהליך ההרשמה והמיון הראשוני לתחרויות נעשה בשני מסלולים מרשימה להלן:

מסלול 1מקבלי מלגת “הצטיינות יתרה” או “הצטיינות יתרה ייחודית” מקרן התרבות אמריקה ישראל בשנים 2023 או 2024.
מסלול 2מוסיקאים (בכל הכלים) שלא השתתפו בבחינות למלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל בשנים 2023 או 2024 (א’ בטבלה להלן), או מוסיקאים (בכלים ויולה, כינור וכלי נשיפה מעץ) שהשתתפו בבחינות הקרן בשנת 2023 ולא זכו במלגת “הצטיינות יתרה” או “הצטיינות יתרה ייחודית” (ב’ בטבלה להלן).

מסלול קטגוריה תחום לו”ז אופן רישום הערה
מסלול 1 מקבלי מלגת “הצטיינות יתרה” או “הצטיינות יתרה ייחודית” מקרן התרבות אמריקה ישראל בשנים 2023 או 2024 כינור
ויולה
כלי נשיפה מעץ
פסנתר*
9 ביוני – 7 ביולי 2024
או
לאחר ה-7 ביולי 2024*
הזמנה אישית תשלח ע”י הקרן למייל, לאחר מכן ניתן להירשם באופן מקוון מועמדים במסלול זה מתקבלים אוטומטית לתחרות

* פסנתרנים אשר נבחנים למפעל המלגות בשנת 2024, תאריכי הרשמה נפרדים ייפתחו לאחר הכרזת תוצאת הבחינות, וההרשמה תיסגר כשבועיים מתאריך קבלת ההזמנה לתחרות

מסלול 2 א’ מוסיקאים שלא השתתפו בבחינות למלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל בשנים 2023 או 2024 פסנתר
כינור
ויולה
כלי נשיפה מעץ
9 ביוני – 7 ביולי 2024 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה, אך יידרשו לעבור שלב מיון שלב מיון מפורט בתקנון תחרויות האביב 2024 להלן
מסלול 2 ב’ מוסיקאים שהשתתפו בבחינות הקרן בשנת 2023 ולא זכו במלגות “הצטיינות יתרה” או “הצטיינות יתרה ייחודית” ויולה
כינור
כלי נשיפה מעץ
9 ביוני – 7 ביולי 2024 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה, אך יידרשו לעבור שלב מיון שלב מיון מפורט בתקנון תחרויות האביב 2024 להלן

שימו לב:

 • הנהלת התחרויות שומרת על הזכות להזמין לתחרות (למסלול 1, ללא שלב מיון) זוכי מלגות בשנת 2024 אשר לא קיבלו מלגת “הצטיינות יתרה” או מלגת “הצטיינות יתרה ייחודית” לפי שיקול דעתה. הזמנה מיוחדת זו של הקרן תתבצע לאחר ה-7 ביולי 2024.
 • פירוט נוסף של מסלולי הרשמה ניתן למצאו בתקנון התחרויות בהמשך העמוד. לא תתקבלנה פניות אישיות.

לוח זמנים

פתיחת הרשמה

9 ביוני 2024 או בהתאם למסלול רישום

סגירת הרשמה

7 ביולי 2024 או בהתאם למסלול רישום

הגשת הקלטות

עד 7 ביולי 2024

הגשת רפרטואר

1 ספטמבר 2024 – לא יתקבלו שינויים לאחר מועד זה

רפטואר

לאחר אישור ההרשמה, המתמודדים יידרשו להעלות רפרטואר בהתאם לכלי נגינה.

תקנון

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחת.

הרשמה

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

השתתפות בתחרויות האביב