הרשמה לתחרויות האביב

כיצד משלמים דמי רישום?

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הקרן:

מספר חשבון: 488857
מספר בנק: 12 (בנק הפועלים)
מספר סניף: 532
חשבון על שם: קרן התרבות אמריקה-ישראל, ע”ר 580032035

לאחר ביצוע התשלום, יש לצלם את אישור ההעברה ולהעלות לפרופיל המועמד במערכת פריזה, אשר ייפתח בסיום מילוי טופס ההרשמה.

הרשמה לתחרויות האביב