מדיניות ומידע פיננסי

קרן התרבות אמריקה-ישראל הנה עמותה רשומה מס’ 580032035, בעלת אישור ניהול תקין ומוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. המידע המקיף והנהימן ביותר על העמותה ניתן למצאו באתר הממשלתי גיידסטאר בקישור זה.

מטרות העמותה:
1. לזהות, לפתח ולתמוך במצוינות אמנותית בישראל באמצעות גיוס כספים עבור והענקת מענקים לאמנים וארגונים אמנותיים ישראלים ולעודד ולתמוך באופן אחר באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים
2. לקדם את התרבות, האמנות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל
3. לשתף פעולה עם קרן התרבות אמריקה-ישראל, בע”מ בארצות הברית של אמריקה (EIN 13-1664048) (להלן: AICF US) בכל העניינים הקשורים בתמיכה באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים וקידום האמנויות, התרבות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל.

דוח פעילות שנתית
הדוח הפעילות לשנת 2022 מדגיש את העבודה המדהימה אשר התאפשרה הודות לתומכי קרן התרבות אמריקה-ישראל .צפו בדוח בקישור זה

דוחות כספיים
הדוחות הכספיים המבוקרים של קרן התרבות אמריקה-ישראל זמינים לציבור הרחב ומופקים בהתאם לשיטות העבודה הטובות ביותר בתעשייה ולחוקים החלים על ארגונים ללא מטרות רווח. הביקורת מתבצעת על ידי רואה חשבון בלתי תלוי בפיקוח ועד מנהל של העמותה.
דוחות כספיים לשנת 2022
דוחות כספיים לשנת 2021

דוחות כספיים לשנת 2020
דוחות כספיים לשנת 2019
דוחות כספיים לשנת 2018
דוחות כספיים לשנת 2017

תקנון האתר
האתר (כהגדרתו להלן) מופעל על ידי קרן התרבות אמריקה-ישראל, ע”ר 580032035 (“העמותה” ו/או “מנהלי האתר”).

האתר מספק מידע ותוכן על הקרן, מאפשר ביצוע תרומות והקמת פרופיל אמן ברשת האמנים הישראלית.

תנאי השימוש שלהלן (“תנאי השימוש”) חלים על אתר האינטרנט של העמותה, הגישה לאתר, המידע, התוכן (לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, התיעוד הרלוונטי והשירותים והשימושים הקשורים עם האמור (“האתר”)) .

תנאי שימוש אלה הנם הסכם מחייב בינך לבין העמותה. השימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר. תשומת ליבך כי תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך.

בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינך מקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר.

פרטיות התורם
הקרן פועלת בהתאם למדיניות של שמירה על פרטיות כל המידע על התורמים, ואינה מוכרת, שוכרת או משתפת את רשימות התפוצה שלה. כל המידע על התורם נשמר בצורה מאובטחת ונחשף רק על פי דרישות החוק.

מדיניות ומידע פיננסי