• piano with notes and photo

  מלגות חו”ל ללימודי מוסיקה

  ההרשמה למלגות חו”ל במוסיקה לשנת הלימודים 2024-25 פתוחה עד ה-29 באפריל 2024!

   

  להרשמה

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות ללימודי חו”ל מוענקות לסיוע במימון שכר הלימוד לשנה אחת בלבד ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המוסיקה ו/או לצורך הוצאות הקשורות ישירות לתחום. מבחנים למלגות חו”ל במוסיקה לשנה”ל 2024-25 ייערכו בכלים הבאים:

 • פסנתר
 • כלי קשת (כינור, ויולה, צ’לו, באס)
 • כלי נשיפה מעץ (חליל, קלרינט, אבוב, בסון, סקסופון)
 • כלי נשיפה ממתכת (חצוצרה, טרומבון, קרן יער, בריטון, טובה)

מועמדים רשאים להגיש מועמדות בתחום אחד בלבד. המלגות מיועדות למועמדים, אשר לומדים או מתעתדים ללמוד במוסד אקדמי גבוה בחו”ל בשנת הלימודים 2024-25 בלבד. המבחן יתבצע באמצעות הקלטת וידאו. אי עמידה בלו”ז ותנאי הסף תוביל לפסילת ההרשמה.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי סף

בבחינות רשאים להשתתף מוסיקאים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע
 • עד גיל 28 (גיל הנבחן ייקבע במועד 1.4.2024)
 • מקבלי מלגות בעבר של קרן התרבות אמריקה-ישראל
 • סטודנטים בלימודי תואר בחו”ל בשנת הלימודים 2024-25

תיאור שלבים

שלב לו”ז פירוט הערה
הרשמה 1 באפריל עד 29 באפריל 2024 ◄ מילוי טופס הרשמה (*) מקוון במערכת פריזה והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:
1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130₪
2. צילום ת.ז.
3. תמונה מזהה (לפרופיל האישי)
4. פירוט הישגים והופעות◄ המלצת מורה (**) – על המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]
* גישה לטופס מקוון בלחיצת כפתור “להרשמה” בהמשך העמוד** להורדת טופס המלצה בעברית לחץ כאן
להורדת טופס המלצה באנגלית – לחץ כאן
הגשת הקלטות וידאו עד 19 במאי 2024 עד למועד זה, עליך להעלות הקלטות וידאו לפרופיל
האישי
הסבר על דרישות להקלטות ואופן העלאה בהמשך העמוד
קבלת תוצאות יולי-אוגוסט 2024 הודעה על קבלת/אי קבלת מלגה תשלח אליך במייל לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד מכל סיבה כזו אחרת, לא יוחזרו דמי ההרשמה.

הקלטות וידאו

הבחינות יערכו באמצעות הקלטות וידאו, אותן יש להעלות לפרופיל האישי במערכת פריזה באמצעות קישור לאחת מהפלטפורמות הידועות.

להנחיות להעלאת חומרים ל YouTube לחץ כאן
להנחיות להעלאת חומרים ל Vimeo לחץ כאן

 • אין לערוך את הקלטות הוידאו ואין להוסיף אפקטים כגון reverb
 • על הקלטות הוידאו להיות מהשנתיים האחרונות בלבד
 • ניתן להגיש הקלטות בליווי פסנתר, קונצ’רטו בליווי תזמורת או הקלטות סולו. לא ניתן להגיש יצירות להרכב קאמרי
 • אין לשלוח קבצי וידאו במייל, יתקבלו הקלטות בפורמט youtube, vimeo או google drive בלבד

דרישות רפרטואר

תחום/כלי נגינה רפרטואר הערה
פסנתר | כלי קשת | כלי נשיפה מעץ | כלי נשיפה ממתכת שלוש יצירות (שלמות בלבד) המדגימות מגוון סגנונות:

1. יצירת חובה – יצירה רומנטית
2. בחירה באחת משלוש תקופות: בארוק, קלאסית, מודרנית
3. בחירה באחת משלוש תקופות: בארוק, קלאסית, מודרנית

יש להגיש לפחות יצירה אחת משמעותית, מרובת פרקים (סונטה, קונצ’רטו או דומה).

על כל יצירה להיות מוגשת בקישור נפרד מצורף לפרופיל האישי, כך שיש להגיש בסך הכל 3 קישורים שונים.

הרשמה

musicians with puprle filter

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

מלגות חו”ל ללימודי במוסיקה