• hands with colored sand

    מלגות מצוינות באמנות ועיצוב

    ההרשמה למלגות בתחום האמנות והעיצוב לשנת הלימודים 2022-23 הסתיימה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות המצוינות (ע”ש שרת לשעבר) שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שיפגיו יכולות גבוהות במיוחד באמצעות הגשת תיק עבודות וראיון אישי מול ועדה מקצועית. המלגות תוענקו כדי לסייע במימון שכר הלימוד, רכישת ציוד מקצועי וחומרים.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הקרן אינה מציעה מלגות המצוינות (ע”ש שרת לשעבר) בתחום האמנות ועיצוב עד הודעה חדשה. במידה ותוחלט פתיחה מחדש של המלגות, הודעה רשמית תופץ למוסדות הלימוד הרלוונטיים

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

מלגות מצוינות באמנות ועיצוב