• dance hero banner

  מלגות מצוינות במחול

  ההרשמה למלגות בתחום המחול לשנת הלימודים 2024-25 הסתיימה ב-31 בדצמבר 2023!

   

  להרשמה

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות המצוינות (ע”ש שרת לשעבר), שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המחול.

מבחנים לקבלת מלגות המצוינות במחול לשנה”ל 2024-25 ייערכו בתחומים הבאים: בלט קלאסי ומחול עכשווי.

הגשת מועמדות תתאפשר לתחום אחד בלבד. המבחן יתבצע באמצעות שני שלבים- בחינת מיון ראשונית (לנדרשים בלבד) ובחינה מסכמת. מומלץ לקרוא את המידע המפורט בקפידה. אי עמידה בלו”ז ותנאי הסף תוביל לפסילת ההרשמה.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי סף

בבחינות רשאים להשתתף רקדנים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע
 • על המועמד להשלים לפחות 3 שנות לימוד בתחום בו נרשם
 • על המועמד להיות במסגרת לימודית: מוסדית או פרטית, על בסיס שבועי קבוע בשנת 2024-25, בתחום בו נרשם. עם סיום התהליך, ולאחר קבלת תשובה חיובית להענקת מלגה, יתבקש המועמד להוכיח כי הינו עומד בתנאי זה.
 • על המועמד להתאים לקטגוריית הגיל של התחום בו נרשם, פירוט בטבלה מטה (גיל המועמד נקבע על פי גילו בתאריך 1.1.2024)

להלן טווח הגילאים לפי התחום:

תחום גיל הערה
בלט קלאסי בנים 13-25
בנות (*) 13-21
* בנות מעל גיל 18 זכאיות להגיש מועמדות אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום זה
מחול עכשווי בנים 15-25
בנות (**) 15-21
** בנות מעל גיל 18 זכאיות להגיש מועמדות אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום זה

תיאור השלבים

שלב לו”ז פירוט הערה
הרשמה 3-31 בדצמבר 2023 ◄ מילוי טופס הרשמה (*) מקוון במערכת פריזה והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:
1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130₪
2. צילום ת.ז.
3. תמונה מזהה (לפרופיל האישי)◄ המלצת מורה (**) – על המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]
* גישה לטופס מקוון בלחיצת כפתור “להרשמה” בהמשך העמוד

** להורדת טופס המלצה בעברית לחץ כאן
להורדת טופס המלצה באנגלית – לחץ כאן

זימון
לבחינות מיון
פברואר 2024 יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות המיון הראשוניות במייל אישי בחינות מיון נערכות לבנות בלבד, אשר טרם מלאו להן 18 שנים ולא קיבלו בעבר מלגה מהקרן
בחינות מיון וקבלת תוצאות מרץ 2024 בחינה קבוצתית בפני ועדת שופטים בהנחיית מורה מטעם הקרן. הכניסה מותרת למועמדים בלבד. הודעה על העברה/אי העברה לשלב הבא תשלח אליך במייל הסבר בהמשך העמוד.

לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

זימון לבחינות מסכמות מספר ימים לאחר בחינות המיון יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות מסכמות במייל אישי מספר ימים לאחר בחינות המיון למועמדות אשר עברו שלב המיון או/ו למועמדים אשר זכאים לגשת ישירות לשלב בחינות מסכמות (***) *** בנים בטווח הגילאים,
בנותאשר קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום אליו הן נגשו בהרשמה הנוכחית
בחינות מסכמות מרץ – אפריל 2024 בחינה קבוצתית בפני ועדת שופטים בהנחיית מורה וכוריאוגרף מטעם הקרן. הכניסה מותרת למועמדים בלבד. הסבר בהמשך העמוד
קבלת תוצאות סופיות אוגוסט 2024 הודעה על קבלת/אי קבלת מלגה תשלח אליך במייל לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

לידיעתך:

 • אי עמידה בלוחות הזמנים המפורסמים על ידי הקרן בשלבים השונים תביא לפסילת הבקשה למלגה.
 • במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד מכל סיבה כזו אחרת, לא יוחזרו דמי ההרשמה. כמו כן דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא אם יבוטלו הבחינות על ידי צוות הקרן.

בחינות מיון ראשוניות

בחינות המיון נערכות לבנות בלבד, אשר טרם מלאו להם 18 שנים ולא קבלו בעבר מלגה מהקרן. בשלב זה המועמדות יזומנו לבחינת מיון קבוצתית. מספר ימים לאחר הבחינה, תימסר הודעה למועמדות שעברו את הבחינה בהצלחה והן יזומנו להשתתף בבחינה המסכמת.

הנחיות בהתאם לתחום:

בחינת המיון בבלט קלאסי תכלל שימוש בנעלי אצבע
בחינת המיון במחול עכשווי תכלל חלק של בלט קלאסי (עם נעליים שטוחות) וחלק נוסף של מחול מודרני (ללא נעליים)
הבחינות נערכות בהנחיית המורה ובליווי מוסיקה חייה מטעם הקרן.

בחינות מסכמות

הבחינות המסכמות מיועדות למועמדות אשר עברו שלב המיון או/ו למועמדים (בנים) בטווח הגילאים, או/ו למועמדות, אשר קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתתחום אליו הן נגשו בהרשמה הנוכחית ולא נדרשו להשתתף בשלב בחינות מיון הראשונות.

הנחיות בהתאם לתחום:

הבחינה המסכמת בבלט קלאסי כוללת השתתפות בשיעור בלט בהנחיית מורה מטעם הקרן. לאחריו, הבנות ישתתפו בשיעור קצר על אצבעות הכולל וריאציה בהנחיית המורה, והבנים ילמדו וריאציה גברית. הווריאציות מותאמות לגיל בהתאם לסטנדרטים של הקרן.
הבחינה המסכמת במחול עכשווי בהתאם לטווח הגילאים:

גילאי 15-17: הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט קלאסי בהנחיית מורה מטעם הקרן, אשר יבוצע בנעלי בלט רכות ולאחריו לימוד של סיקוונס רפרטואר עכשווי בהנחיית המורה, אשר יבוצע ללא נעלי בלט וללא גרביים, כלומר יחפים.

גילאי 18-25 (בנות 18-21 ובנים 18-25): הבחינה כוללת השתתפות בשיעור מחול עכשווי ולאחריו לימוד קטע רפרטואר שיועבר ע”י כוריאוגרף/מנהל חזרות מטעם הקרן.

הבחינות נערכות בהנחיית המורה ובליווי מוסיקה חייה מטעם הקרן.

הרשמה

Milgot mahol

 

 

קראתם את התנאים והתקנון?

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

 

 

 

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

 

מלגות מצוינות במחול