הרשמה למלגות חו”ל במחול לשנת הלימודים 2024-25 נפתחה!

מלגה ללימודי מחול בחו”ל אשר תוענק למועמד יוצא דופן אחד שיפגין את הפוטנציאל הגבוה ביותר באמצעות אודישן מוקלט. מלגה זו מיועדת למועמדים בתחום המחול בלבד, אשר לומדים או מתעתדים ללמוד במוסד אקדמי גבוה בחו”ל בשנת הלימודים 2024-25 בלבד.

הרשמה תיערך בין ה-25 ביוני עד ה-9 ביולי 2024!

לפרטים, תנאי סף והרשמה

בהצלחה!!!