הרשמה למלגות ע”ש שרת במחול לשנה”ל 2024-25 הסתיימה

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המחול.

מבחנים לקבלת מלגות ע”ש שרת במחול לשנה”ל 2024-25 ייערכו בתחומים (*) הבאים: בלט קלאסי ומחול עכשווי.

* הגשת מועמדות תתאפשר לתחום אחד בלבד.

הרשמה תיערך בין התאריכים 3-31 בדצמבר 2023!

לפרטים, תנאי סף והרשמה

בהצלחה!!!